Archiv: 15. 10. 1993, ročník: 6, číslo: 5

flag
Počet nalezených položek: 8 zrušit všechny filtry

Přehled

Klin Onkol 1993; 6(5): 125-128.
Klíčová slova: adjuvantná liečba primárneho karcinómu prsníka; rizikové prognostické faktory; adjuvantná kastrácia; prolongovaná liečba TMX; antracyklíny v adjuvantnej chemoterapii
Autoři: Jurga Ľudovít
Klin Onkol 1993; 6(5): 129-131.
Klíčová slova: melanom, prognóza, prognostické faktory, prognostický model
Autoři: Vagunda Václav, Vagundová Marcela

Původní práce

Klin Onkol 1993; 6(5): 132-136.
Klíčová slova: karcinom prsu, prognóza, klasifikace, grading
Autoři: Rejthar Aleš, Nenutil Rudolf
Klin Onkol 1993; 6(5): 137-141.
Klíčová slova: růstové faktory, chemoterapie, granulocytopenic, testikulární tumory
Autoři: Tesařová Petra, Abrahámová Jitka, Horák Jindřich
Klin Onkol 1993; 6(5): 142-145.
Klíčová slova: metoda limitního zředění, frekvence prekursorů cytotoxických T lymfocytů, aloreaktivita, hlavní histokompatibilitní systém
Autoři: Cukrová Věra, Souček Josef, Doležalová Lenka, Kořínková P., Vaňásek Jaroslav

Sdělení

Klin Onkol 1993; 6(5): 146-148.
Autoři: Munzarová M.

Zprávy

Klin Onkol 1993; 6(5): 149.
Autoři: Rašovská O.
Klin Onkol 1993; 6(5): 149-150.
Autoři: Vojtěšek Bořivoj