Kyselina sialová — nespecifický marker maligního melanomu

flag

Klin Onkol 1994; 7(1): 23-25.

Souhrn:
Zvýšená koncentrace kyseliny sialové (N-acetylneuraminové) v séru, pocházející z glykoproteinů buněčných membrán, je dlouho známým markerem množství nádorové hmoty u maligních onemocnění. Pokusili jsme se ověřit, zda-li stanovení koncentrace kyseliny sialové již před odstraněním primárního nádoru je užitečné pro monitorování maligního melanomu.
Kyselinu sialovou jsme stanovovali pomocí metody popsané Warrenem. Koncentraci kyseliny sialové v séru jsme stanovili u celkem 60 zdravých jedinců a u 120 nemocných maligním melanomem před odstraněním primárního nádoru. Výsledky jsme porovnali jak s klinickou diagnózou, tak i s histologíckým vyšetřením. Nalezli jsme dobrou korelaci koncentrace kyseliny sialové s hloubkou invaze primárního nádoru. Jistě překvapujícím nálezem bylo již 40 °/o nálezů zvýšené koncentrace kyseliny sialové v prvním klinickém stadiu onemocnění.