doc. MUDr. Bohuslav Matouš, CSc.

Ústav biochemie a exp. onkologie LF UK (U nemocnice 5, 128 53 Praha)

E-mail: matuslav@seznam.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.