Vedlejší účinky kombinované simultánní chemo-radioterapie

flag

Klin Onkol 1994; 7(2): 57-60.

Souhrn: : Terapie pokročilých nádorů oblasti zv. hlava/krk představuje stále velký problém a proznóza onemocnění je často špatná. Nové léčebné postupy jako je chemo-radioterapie dosahují nyní až 70 % CR. Výrazné vedlejší účinky a toxické reakce, jak místní, tak celkové, které doprovázejí nebo navazují na kombinovanou simultánní chemoradioterapii, se ukazují být krátkodobé, přechodné a bez dalších vážných důsledků. V žádném případě nezmenšují význam a účinnost léčby. O tom nás přesvědčily i vlastní zkušenosti na souboru 30 pacientů.