Archiv: 15. 4. 1994, ročník: 7, číslo: 2

flag
Počet nalezených položek: 8 zrušit všechny filtry

Přehled

Klin Onkol 1994; 7(2): 33-39.
Autoři: Vítek Pavel
Klin Onkol 1994; 7(2): 40-44.
Klíčová slova: farmakokinetika CBDCA; dozáž CBDCA; klinická účinnost CBDCA;
Autoři: Jurga Ľudovít
Klin Onkol 1994; 7(2): 45-50.
Klíčová slova: Bolest, bolest' pri malignómoch, etiológia bolesti, diagnostika a liečba bolesti.
Autoři: Baumohl J.

Původní práce

Klin Onkol 1994; 7(2): 51-56.
Klíčová slova: nádorová incidence a mortalita, onkologický registr, hlášení zhoubných nádorů.
Autoři: Geryk Edvard, Holub Jiří, Kolcová V., Široký P.
Klin Onkol 1994; 7(2): 57-60.
Klíčová slova: kombinovaná simultánní chemo-radioterapie, vedlejší účinky, lokální a systémové reakce, důsledky reakcí
Autoři: Macháček Jindřich, Cwiertka Karel

Kazuistika

Klin Onkol 1994; 7(2): 61-62.
Klíčová slova: Chronická myeloidní leukémie, myelofibróza, myeloproliferativní poruchy, trombocytopenie, autoimunní hemolytická anémie.
Autoři: Ashmawi Abdul Wahab, Soad Al-Bahar, Pandita R.

Zprávy

Klin Onkol 1994; 7(2): 63-64.
Autoři: Pačovský Zdeněk, Fait Vuk
Klin Onkol 1994; 7(2): 63-64.
Autoři: Bednařík Otakar