Vývoj hlášení dat onkologického registru

flag

Klin Onkol 1994; 7(2): 51-56.

Souhrn: : Nádorová incidence v ČR vykázala rostoucí trend, který kulminoval v roce 1989. Ze 14 okresů jihomoravského regionu byl u 9 zjištěný výrazný vzestup nádorové incidence, u 4 pozvolný a v jednom okrese pokles. Ve většině případů převažovaly výkyvy nad plynulým vývojem. V roce 1991 byla za jižní Moravu nahlášena nádorová incidence 8 383 (409/100 000) a mortalita 4 882 (238/100 000). Nejnižší obojí hodnoty vykázaly okresy Kroměříž, Břeclav a Hodonín. Regresní odhad uvádí, že v roce 1995 bude v CR evidováno asi 50 000 nových případů nádorů, z nichž 9 480 se vyskytne v regionu jižní Moravy.