Zpráva z mezinárodního sympozia EORTC - 17. 12. 1993

flag

Klin Onkol 1994; 7(2): 63-64.

Souhrn není k dispozici. Uveden začátek textu: Dne 17. prosince 1993 jasem se zúčastnil jednodenního mezinárodního sympozia ´What has been achieved and what remains to be done for the management of febrile neutropenia´. Sympozium bylo pořádáno při příležitosti 20. výročí založení Mezinárodní kooperační skupiny v antimikrobiální léčbě, která působí v rámci EORTC. Jednání se konalo v přednáškovém sále hotelu Copthorne Stephanie v Bruselu v Belgii za účasti asi 150 lékařů. Na sympoziu bylo předneseno sedm přednášek.