A multifactorial analysis of prognostic factors in Hodgkin's disease

flag

Klin Onkol 1994; 7(3): 82-88.

Souhrn: Retrospektivní studie k určení diagnostických a prognostických faktorů remise a přežití u různých typů Hodgkinovy choroby. Do studie bylo zahrnuto všech 155 pacientů s diagnózou Hodgkinovy choroby v Grenoblu od ledna 1975 do ledna 1990

Klinická vyšetření, diagnostika, staging a terapie se řídily přijatými mezinárodními doporučeními. K imunohistochemickým vyšetřením bylo používáno monoklonálních protilátek proti antigenu epitheliálních membrán (EMA), Leu-Ml/CD15, obecnému leukocytárnímu antigenu (CD-45) a proti keratinu. Byla zaznamenána délka kompletní remise a přežití. Běžným způsobem byly stanovovány křivky přežití. K multifaktoriální analýze bylo použito Coxova regresního modelu. Prognostické faktory k multifaktoriální analýze byly vybírány na základě monofaktoriálních analýz.
Multifaktoriální analýzou byly stanoveny prognostické faktory pro dobu kompletní remise v pořadí: EMA negativita, věk pod 50 let, histologické typy 1, 2 a 3. Pro přežití v tomto pořadí: věk pod 50 let, EMA negativita, histologický typ 1, 2 a 3 a Leu-M1 (CD15) positivita. Rozsah choroby a stage se neprojevily jako nezávislé prognostické faktory. Histologický typ 4, charakterizovaný lymfocytární deplecí, má špatnou prognózu. Liší se v klinických projevech, anatomické lokalizaci a prognóze. Měl by být pravděpodobně považován za samostatnou chorobu, oddělenou od Hodgkinovy choroby. Multifaktoriální analýza ukázala, že kromě věku byl nejdůležitějším nezávislým prognostickým faktorem, predikujícím špatnou prognózu, antigen epiteliálních membrán. Histologický typ 4. charakterizovaný lymfocytární deplecí který byl vždy EMA pozitivní, znamenal také špatnou prognózu a měl by být považován za samostatnou chorobu.