Perikraniální lalok při rekonstrukci přední jámy lební

flag

Klin Onkol 1994; 7(3): 89-90.

Souhrn: Ameloblastom horní čelisti vykazuje někdy infiltrativní a agresivní růst do očnice a přední jámy lební. Při radikálním chirurgickém výkonu vzniká nebezpečí vzniku široké komunikace mezi přední jámou lební, nosem a vedlejšími dutinami nosními. Perikraniální lalok představuje jednoduché a spolehlivé řešení tohoto komplikovaného problému. Je demonstrováno léčení jednoho pacienta.