Úvahy k indikacím podání preparátu ZOLADEX depot v léčbě karcinomu prsu premenopauzálních žen

flag

Klin Onkol 1994; 7(3): 91-92.

Souhrn není k dispozici. Uveden začátek textu: Účinek preparátu

Goserelin (ZOLADEX), jako LHRH agonista, dosahuje reverzibilní deplece ovariální funkce, s výsledným snížením hladiny estradiolu na hladiny obvyklé po standardní chirurgické kastraci, či v hluboké menopauze. Plný účinek nastupuje do 3 týdnů a je udržován aplikacemi depotního preparátu jednou měsíčně. Po vysazení se ovariální funkce vrací, není však zatím jisto o plné reverzibilitě funkce ovarií po dlouholeté aplikaci, ve věku blížícím se k menopauze, a v případech, kdy preparát je kombinován s chemoterapií, která samotná interferuje s funkcí ovarií, často ireverzibilně.