Nový způsob implantace portkatetru k regionální chemoterapii jater

flag

Klin Onkol 1994; 7(5): 142.

Souhrn není k dispozici. Uveden začátek textu:
V tomto sdělení referují autoři o novém způsobu implantace port katetru k regionální chemoterapii jater. Standardní technika implantace port katetru přes a.gastroduodenalis je náročná jak pro pacienta, tak pro operatéra. Vzhledem k tomu, že se tento výkon provádí u pacientů rizikových a někdy již po operacích v dutině břišní, pokusili se autoři spojit Seldingerovu techniku s klasickou technikou implantace portkatetru. V principu se jedná o zavedení dlouhé kanyly do a.hepatis communis přes a.femoralis communis Seldingerovou technikou. Na tuto kanylu je napojena kapsle portkatetru a tato je uložena do podkožní kapsy v oblasti hypogastria. Tato technika byla dokumentována na rtg snímcích.