prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

LF MU Babákův výzkumný institut a FN, Interní hematoonkologická klinika a CMG a FN Ostrava (Kamenice 753/5 a Jihlavská 20, 639 00 Brno)

E-mail: roman.hajek@fno.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Publikovaná abstrakta

Články v Klinické onkologii