Metodické a prognostické aspekty dna flow cytometrie u bronchogenních karcinomů

flag

Klin Onkol 1994; 7(6): 166-174.

Souhrn: Byla provedena DNA flow cytometrická analýza 65 tkáňových preparátů 40 resekabilních bronchogenních karcinomů a 239 vzorků bronchoskopických biopsií a podrobný rozbor v korelaci s morfologickými nálezy pro stanovení metodických kritérií takových analýz. Spinocelulární karcinomy nutno hodnotit vždy z více částí nádoru pro značnou vnitronádorovou heterogenitu nálezů. Malobuněčné karcinomy a karcinoidy jsou naopak velmi homogenní, nízký stupeň heterogenity byl nalezen také u adenokarcinomů. Zvláštní pozornost pro další korelace s klinickým průběhem onemocnění zasluhuje menšina diploidních malobuněčných karcinomů s nízkou proliferací, stupeň jaderné pleomorfie a heterogenita DNA profilu u spinocelulárních nádorů, podskupina tetraploidních adenokarcinomů s vysokou proliferací a multiploidní DNA profil nediferencovaných karcinomů. Spíše než pro prognostiku by měly tyto nálezy sloužit k směrování dalších klinických analýz korelace DNA profilu a citlivosti k různým typům léčby. DNA profil je však vždy třeba hodnotit v kontextu s morfologií a heterogenitou nádoru. Bronchoskopické biopsie se pro podobné studie ukázaly jako méně vhodné.