MST Mundipharma - nový preparát pro léčbu bolesti onkologicky nemocných

flag

Klin Onkol 1994; 7(6): 180-181.

Souhrn: Je popsán účinek léčby preparátem MST Mundipharma Basel. Na souboru 10 pacientů se potvrdilo dlouhodobé působení (12 hodin) tohoto retardovaného preparátů morfinu. Negativní účinky jsou kvalitativně shodné s klasickými preparáty morfia (nausea, obstipace), jejich intenzita je však vzhledem k ustálené hladině nižší. MST je pro svůj dlouhodobý analgetický efekt významným přínosem pro paliativní onkologickou léčbu. Preparát se uplatní hlavně v ambulantní léčbě.