Tramal v liečbe bolesti u detí s malignitou

flag

Klin Onkol 1994; 7(6): 182-185.

Souhrn: Liečba bolesti u detí s malignitou je často nedostatočná. Prezentovaná štúdia hodnotí syntetický opioid Tramal - jeho účinnosť a bezpečnosť v tejto indikácii. Tramal (Gruhnental) injekcie a kvapky dostalo 36 detí (17 chlapcov, 19 dievčat) s malignitou vo veku 0-16 rokov. Tramal v dávke 1-2,5 mg/kg bol podávaný v 4-8 hod.intervaloch parenterálnou (i.v., i.m.) alebo enterálnou (p.o.) cestou. 22 pacientov dostalo Tramal v kontinuálnej infúzii v dávke 70-250ug/kg/hod. - 18 z nich po operácii. U 9 detí bol Tramal kombinovaný s benzodiazepínmi, u 4 detí s antidepresívami a u 6 detí s ondasetronom. Účinnosť liečby bola hodnotená vizuálne a pomocou 6 stupňovej verbálnej škály, monitorované boli vitálne funkcie, sledovaný bol výskyt nežiadúcich účinkov. Analgézia bola vel'mi dobrá u 31 detí, uspokojivá u 2 a nedostatočná u 3 pacientov. Zaznamenané boli nasledovné nežiadúce účinky: tachykardia 1, nauzea 2, zvracanie 1. Vel'mi dobrý analgetický efekt bol dosiahnutý prípravkom Tramal u detí s malignitou s nízkým výskytom nežiadúcich účinkov. Tramal podávaný v kontinuálnej infúzii bol dobre tolerovaný, autori ho doporučujú hlavne v liečbe pooperačnej bolesti.