MUDr. Viera Bajčiová, CSc.

Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno ( Brno)

E-mail: bajciova.viera@fnbrno.cz

Sekce ČOS: Sekce onkologické imunologie, Sekce pediatrické onkologie, Sekce preventivní onkologie

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Publikovaná abstrakta

Články v Klinické onkologii