Plicní komplikace způsobené infekcemi - obecné aspekty

flag

Klin Onkol 1994; 7(Zvláštní číslo): 5-7.

Souhrn není k dispozici. Uveden začátek textu:
Nemocní se zhoubnými nádory jsou velmi často těžce imunokompromitovaní. Stručný přehled faktorů, které vedou k oslabení pacienta a k jeho větší náchylnosti k infekcím, je uveden v následující tabulce.