Poškození způsobená léčebnými zákroky - dokončení - Plicní hemoragie

flag

Klin Onkol 1994; 7(Zvláštní číslo): 27-29.

Souhrn není k dispozici. Uveden začátek textu:
Poškození způsobená kyslíkem

Pokud jsou lidské plíce vystaveny vyšší koncentraci kyslíku, než je v normálním vzduchu, hrozí jejich poškození. Riziko toxicity narůstá s výší koncentrací, délkou podávání a s tlakem, pod nímž je kyslík podáván (Jenkinson, 1989). Člověk toleruje podávání 100% kyslíku za normálního tlaku několik dní (pravděpodobně minimálně 24 hodin), než se vyvine těžké plicní poškození, ale při tlaku větším než 2 atmosféry, dojde k tomuto poškození při stejné koncentraci již během několika hodin (Jenkinson, 1989).