Klin Onkol 1994; 7(Zvláštní číslo): 18-20.

Souhrn není k dispozici. Uveden začátek textu:
Nebudeme se zde zabývat primárními a sekundárními solidními plicními tumory, protože tato problematika je všeobecně dobře známa a opakovaně popisována. Zaměříme se na některé ne zcela běžné stavy, se kterými se můžeme setkat hlavně u pacientů s hematologickými malignitami.