Poznámky k některým mikroorganismům vyvolávajícím pneumonie - 4.část

flag

Klin Onkol 1994; 7(Zvláštní číslo): 15-18.

Souhrn není k dispozici. Uveden začátek textu:
Infekce způsobené herpetickými viry

Tomuto problému, a zvláště Cytomegaloviru (CMV), je věnováno velké množství prací. Většina se jich však týká pacientů po různých transplantacích a pacientů s AIDS. Problematice plicních infekcí herpetickými viry u pacientů s maligními onemocněními je však věnováno prací mnohem méně.