Klin Onkol 1994; 7(Zvláštní číslo): 40-44.

Souhrn není k dispozici. Uveden začátek textu:
Tato kapitola se zaměří především na klinický pohled na problematiku. Nebude se podrobně zabývat přesnými popisy zpracování vzorků BAT (přesným popisem různých cytologických barvení, mikrobiologických kultivací aj.), i když ve stručnosti se o tom zmíní. Těmto otázkám se věnovaly například vynikající monografie, které si zároveň všímaly hodnocení cytologických nálezů v BAT (Linder a Rennard, 1988, Stanley et al., 1991), nebo přehledné články, které se zabývaly otázkami mikrobiologického vyšetření BAT (Danel et al., 1989, Meduri a Baselski, 1991, Baselski et al., 1992). Klinickým pohledem na problematiku máme na mysli srovnání různých metod, porovnání jejich výtěžnosti a přesnosti a zhodnocení užitečnosti BAL s vyšetřením BAT u jednotlivých plicních postižení u imunokompromitovaných pacietů.