Využití bronchoalveolární laváže u jednotlivých plicních postižení

flag

Klin Onkol 1994; 7(Zvláštní číslo): 44-50.

Souhrn není k dispozici. Uveden začátek textu:
Bakteriální pneumonie, mimo mikroorganismy Legionella a Mycobacterium

Této rozsáhlé a velmi kontroverzní problematice bylo již věnováno mnoho prací. Zásadním problémem je zde kontaminace BAT sekrety z horních cest dýchacích nebo z bronchů, které mohou obsahovat vysoké koncentrace mikroorganismů. Vyšetřováním slinné amylázy v BAT bylo zjištěno, že se sekrety z horních cest dýchacích skutečně mohou do BAT dostat. Východisko z této situace se zdá být vyšetřování mikroorganismů v BAT nejen kvalitativně, ale i kvantitativně.