Účinnost a snášenlivost NOVOBANU (tropisentronu) v prevenci nevolnosti a zvracení u nemocných vysoce emetogenní chemoterapií (cisplatina, DTIC)

flag

Klin Onkol 1995; 8(3): 87-90.

Souhrn: V letech 1992-94 proběhla otevřená multicentrická klinická registrační studie ´Účinnost a snášenlivost Navobanu (tropisetronu) v prevenci nevolnosti a zvracení u nemocných léčených vysoce emetogenní chemoterapií (cisplatina, DTIC)´. Do studie bylo zařazeno 40 nemocných, průměrného věku 48,5 roku (22-70), z toho 23 mužů a 17 žen. Navoban byl aplikován v krátkodobé infuzi 100 ml fyziologického roztoku 15 min. před podáním chemoterapie v dávce 5 mg. V následujících 2-6 dnech se pokračovalo p. o. dávkou 5 mg 1 x denně. Navoban byl podáván v monoterapii. V prvních 24 hod. po aplikaci chemoterapie bylo bez nevolnosti 74,3 % a zvracení 83,8 % nemocných. 1,3 % pacientů bylo pro nevolnost a 4 % pro zvracení upoutáno na lůžko. Ve druhém až šestém dnu léčby bylo bez nevolnosti a zvracení 48,7 % resp. 67,6 % nemocných. Pro nevolnost bylo v tomto období upoutáno na lůžko 1,6 % a pro zvracení 4 % nemocných.

Snášenlivost Navobanu byla jako velmi dobrá hodnocena u 73 ze 74 cyklů. Pouze v jednom případě jsme pozorovali 3. den po zahájení aplikace projevy kožní alergie, které si vynutily vysazení léku.

Ze studie vyplývá, že dávka Navobanu (tropisetronu) 5 mg 1 x denně v monoterapii po dobu 6 dnů je plně dostačující ke kontrole nevolnosti a zvracení u vysoce emetogenní chemoterapie.