doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc., mim.Prof.

II. onkologická klinika LF UK a NOÚ (Klenova 1, 833 10 Bratislava, Slovensko)

E-mail: jozef.mardiak@nou.sk

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Publikovaná abstrakta

Články v Klinické onkologii