Autologní transplantace hematopoetických progenitorových buněk (PBPC) u dětských nádorových onemocnění

flag

Klin Onkol 1995; 8(4): 124-126.

Souhrn: Autoři používají autologní transplantace PBPC od roku 1992. K mobilizaci používali nejprve cyklofosfamid, později cyklofosfamid a G-CSF nebo intenzivní chemoterapie a G-CSF. K určení doby odběru monitorují CD34+ a CDl 17+ buňky. Na přístroji Cobe Spectra bylo uskutečněno 104 separací u 28 dětí, transplantováno bylo 17, 2 díti zemřely na peritransplantační komplikace. Na přístroji MCS 3p Haemonetics bylo uskutečněno 46 separací u 16 dětí, štěp byl použit 5x, vždy se přihojil.