Ass. Prof. Petr Kavan

2. LF UK a FN Motol, Klinika dětské onkologie a Segal Cancer Center (V Úvalu 84, 150 06 Praha 5)

E-mail: petr.kavan@mcgill.ca

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Články v Klinické onkologii