Význam vyšetření magnetickou rezonancí v onkologii

flag

Klin Onkol 1995; 8(4): 99-106.

Souhrn: Magnetická rezonance (MR) je moderní neinvazivní zobrazovací metoda, která umožňuje vysoké kontrastní odlišení měkkých tkání. Tato práce shrnuje dosavadní poznatky o využití MR v diagnostice onkologických onemocnění. Opírá se jednak o zkušenosti autorů na MR pracovišti radiodiagnostické kliniky FN Brno-Bohunice, jednak o široký přehled poznatků z dostupné literatury. Poděkování: Mé ženě Věře Mechlové za pochopení i pomoc při tvorbě tohoto článku.