doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA

LF MU a FN Brno, Radiologická klinika (Jihlavská 20, 625 00 Brno)

E-mail: mechl.marek@fnbrno.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Stránky na Linkosu