Klin Onkol 1995; 8(5): 143-147.

Souhrn: Uzávěr centrálních žilních katetrů patří k jejich nejčastějším komplikacím. Příčinou uzávěru bývá nejčastěji krevní sraženina, ale může se jednat i o sraženinu z tukových kapének při podávání parenterální výživy nebo o sraženinu z inkompatibilních léčiv. Uzávěr systému může být úplný, částečný nebo jednocestný. Rozhodnutí o vyjmutí systému z důvodu obstrukce by měla vždy předcházet diagnostika typu uzávěru a jeho příčiny a pokus o zprůchodnění systému, nejedná-li se o technickou komplikaci nebo vycestování katetru ze žíly. Použití rozpouštědla je účinné v 81 %-100 % případů. Mezi standardně používaná rozpouštědla patří heparin a urokináza. V indikovaných případech lze použít HCl nebo NaHC03. Mezi profylaktická opatření patří především správná ošetřovatelská péče. Frekvence proplachů a koncentrace heparinu v roztoku, kterým se plní systém při ukončení aplikace, pravděpodobně nejsou pro vznik uzávěru rozhodující.