Neovaskularizaceu solidních nádorů - stručný přehled

flag

Klin Onkol 1995; 8(6): 165-167.

Souhrn: Experimentální studie v posledních letech ukázaly, že růst solidních nádorů je závislý na jejich vaskularizaci. Bylo odhaleno několik látek, které stimulují neovaskularizaci a také látky, které ji inhibují. Tyto objevy vedou k hledání léků, které inhibují neovaskularizaci. Autoři shrnují současné poznatky v tomto rychle se vyvíjejícím poli, které mohou vést k zavádění nových terapeutických režimů zaměřených na potlačení vaskularizace nádorů.