Faktory ovplyvňujúce výber metódy derivácie moču po odstranení močového mechúra

flag

Klin Onkol 1995; 8(Zvláštní číslo): 25-26.

Súhrn: Výber optimálnej metódy derivácie moču po odstranení močového mechúra ovplyvňujú viaceré faktory súvisiace s vekom, vzdelaním a subjektívnymi postojmi pacienta, jeho celkovým zdravotným stavom a zvlášť stavom jeho obličiek, so štádiom a prognózou základného malígneho ochorenia. Pre konkrétneho pacienta je vždy potrebné individuálne vybrat' tú najvhodnejšiu formu derivácie moču: Autor sa zaoberá indikáciami a kontraindikáciami pre rôzne formy derivácie moču po cystektómii pre invazívny karcinóm močového mechúra (klasická ureterosigmostómia, sigma-rektum pouch, ureteroileostómia, kontinentné rezervoáre moču).