Využití portu ELLA-PORTR při zajištění dlouhodobého venózního a arteriálního přístupu

flag

Klin Onkol 1996; 9(2): 63-66.

Souhrn: Od roku 1993 do roku 1995 bylo na čtyřech pracovištích České republiky klinicky testováno 19 titanových portů ELLA-PORTRkteré jsou vyráběny českou firmou ELLA-CS Deset arteriálních portů bylo využito pro regionální chemoterapii jaterních metastáz. Devět venózních portů bylo použito k zajištění dlouhodobého žilního přistupu u onkologicky nemocných. Pro zhodnocení klinického testováni portu byla nejdůležitější skutečnost, že v průběhu testovaní nebyla pozorována ani jedna technická komplikace. Port ELLA PORTR je snadno implantovatelný a v indikovaných případech může být s výhodou použit u onkologicky nemocných k zajištění dlouhodobého cévního přístupu. Při jeho použití lze očekávat zlepšení kvality života nemocných.