Trendy zhoubných nádorů v ČR v letech 1976-91 a prognózy do r. 2000 - část 1

flag

Klin Onkol 1996; 9(4): 121-125.

Souhrn: V letech 1976-91 bylo v ČR nahlášeno 635 317 zhoubných novotvarů, z nich bylo 51,8 % mužů a48,2 % žen. U mužů převládaly nádory plic 23,8 %, kůže 15 % akolorekta 12,5 %, u žen karcinomy prsu 16,1 %, kůže 15,7 % a kolorekta 11,3 %. Za 16 let vzrostla hrubá incidence na 100 tis. obyvatel u mužů z 382,3 na 486,6 (22,6 %), u Žen z 319,6 na 420,8 (31,7 %). Roční nárůst činil průměrně u mužů 1,8 %, u žen 2,6 %. V roce 1977 připadlo na den 98 nádorů, v roce 1991 již 125 a v 2000 se očekává 148 případů. Podle šesti kritérií je porovnaný vývoj počtu nádorů žaludku, tlustého střeva, konečníku, plic, melanomu, kůže, prsu, čípku, dělohy, vaječníku, prostaty, měchýře a ledvin. Výrazné zrychleni trendu malignit vykazují mezi regiony CR západní, střední a severní Čechy, pomalejší trend Praha, východní a jižní Cechy a příznivější vývoj vykazuje jižní a severní Morava.