Nádorové markery. XVI. International Congress of Clinical Chemistry, London, U.K. 7.-12.7.1996

flag

Klin Onkol 1996; 9(5): 167-168.

Souhrn není k dispozici. Uveden začátek textu:
Z velkého spektra prezentovaných témat jsme vybrali pouze onkologickou problematiku.
Plenární přednášky v sekci klasických nádorových markerů (´Are tumor markers useful?´) byly zahájeny sdělením Rustina (U.K.) o markerech pro sledování karcinomu ovarií. Pro tuto lokalizaci je používán s úspěchem především antigen CA 125. Autor zdůraznil význam a omezení tohoto markeru pro screening (zatím jen snad u rizikových osob), predikci vývoje onemocnění z předoperačních hodnot, a definici progrese při dlouhodobém sledování a monitorování účinku terapie. Jako průkaz remise doporučuje buď pokles původní koncentrace CA 125 o 50 % mezi dvěma vzorky, což je potvrzeno dalším vzorkem, nebo kontinuální pokles během tří odběrů o 75 %. Je třeba znát benigní onemocnění, která vedou ke zvýšení tohoto parametru (těhotenství, endometrióza, aktivní cirhóza, benigní i maligní intraabdominální onemocnění). Nové markery, např. CAS A, D-dimer, ev. další, se dosud příliš neosvědčily.