Archiv: 15. 10. 1996, ročník: 9, číslo: 5

flag
Počet nalezených položek: 19 zrušit všechny filtry

Přehled

Klin Onkol 1996; 9(5): 141-145.
Klíčová slova: paclitaxel, Taxol, karcinom plic
Autoři: Skácel Z.
Klin Onkol 1996; 9(5): 145-149.
Klíčová slova: Maligní mezenchymální nádory, dětská onkologie, rabdomyosarkom, ne-rabdomyosarkom, patologie, chemoterapie
Autoři: Kavan Petr, Koutecký Josef
Klin Onkol 1996; 9(5): 150-151.
Klíčová slova: cytostatika, cisplatina, carboplatina, taxol, primární, cytoreduktivní
Autoři: Kostřica Rom, Mechl Zdeněk
Klin Onkol 1996; 9(5): 152-153.
Klíčová slova: laser - orofaryngeální nádory - hypofaryngeální nádory
Autoři: Kostřica Rom, Skutil J., Mechl Zdeněk, Svoboda I.

Informace

Klin Onkol 1996; 9(5): 149.
Klíčová slova: recenze
Autoři: V.H. V.H.
Klin Onkol 1996; 9(5): 151.
Klíčová slova: recenze
Autoři: V.H. V.H.
Klin Onkol 1996; 9(5): 157.
Klíčová slova: recenze
Klin Onkol 1996; 9(5): 169-170.
Klíčová slova: pokročilé gynekologické tumory, velké frakce aktinotherapie, přežití, paliativní efekt, komplikace.
Autoři: Petera Jiří, Kmoníčková Emanuela, Betaleková L., Kaňková Hana
Klin Onkol 1996; 9(5): 171.
Autoři: Geryk Edvard
Klin Onkol 1996; 9(5): 172.
Klíčová slova: recenze
Autoři: Indrák Karel

Zprávy

Klin Onkol 1996; 9(5): 153.
Autoři: Karásek Petr
Klin Onkol 1996; 9(5): 162.
Autoři: Elbl Lubomír
Klin Onkol 1996; 9(5): 167-168.
Autoři: Šimíčková Marta, Nekulová Miroslava, Vermousek Ivan

Kazuistika

Klin Onkol 1996; 9(5): 154-155.
Klíčová slova: maligní melanom - MM - paranasální dutiny - dutina nosní - meta do průdušnice
Autoři: Kostřica Rom, Skutil J., Mechl Zdeněk, Svoboda I.

Sdělení

Klin Onkol 1996; 9(5): 156-157.
Klíčová slova: onkologická centra - týmová spolupráce
Autoři: Kostřica Rom, Skutil J., Vyzula Rostislav, Vomela Jindřich, Mechl Zdeněk
Klin Onkol 1996; 9(5): 158.
Klíčová slova: chemoterapie - paclitaxel - taxol - nádory hlavy a krku
Autoři: Mechl Zdeněk, Vyzula Rostislav, Kostřica Rom
Klin Onkol 1996; 9(5): 159.
Klíčová slova: TPS marker - nádory hlavy a krku
Autoři: Kostřica Rom, Svoboda I., Skutil I., Vyzula Rostislav, Mechl Zdeněk
Klin Onkol 1996; 9(5): 160-161.
Klíčová slova: Populační, regionální a okresní onkologický registr, počítačové zpracování, využití registru
Autoři: Široký P., Novák Jiří, Maršík V.
Klin Onkol 1996; 9(5): 163-166.
Autoři: Geryk Edvard, Landys Karel, Persson G., Zachoval J.