Švédský onkologický registr

flag

Klin Onkol 1996; 9(5): 163-166.

Souhrn: Sociálně zdravotní systém Švédska zahrnuje kvalitní informační systém, nabízející validní data o vývoji zdravotního stavu obyvatel. Onkologická data jsou vzhledem k jejich kontrole a dohledávání předávaná do společné informační sítě severských zemí. Získané zkušenosti ze studijního pobytu uvádějí vstupní data o švédském zdravotnictví a jeho financování, popisují některé poznatky z nemocnice Sahlgrenska v Goteborgu a přehled 9 informačních registrů. Pozornost je věnovaná registru nádorů a jeho úkolům, plněným od svého vzniku roku 1958. Pro srovnání s ČR jsou uvedené některé údaje výskytu malignit.