VI. International Conference on Malignant Lymphoma

flag

Klin Onkol 1996; 9(5): 153.

Souhrn není k dispozici. Uveden začátek textu: Ve dnech 5.-8. 6. 1996 se konala v Luganě VI. mezinárodní konference o maligních lymfomech, které jsem se díky firmě Roche mohl zúčastnit. Toto mezinárodní symposium probíhalo za velkého zájmu zúčastněných v Kongresovém paláci, umístěném v blízkosti krásného jezera Lugano. Vysokou odbornou úroveň garantovala přítomnost celosvětově uznávaných odborníků v dané problematice - F. Cavalli, G. Bonadonna, V. Diehl, D. Longo, S. A. Rosenberg a další. Jednotlivá sdělení byla rozdělena do bloků histopatologie, biologie, epidemiologie, dětské lymfomy, léčba MALT-lymfomů, kožní lymfomy, vysokodávkovaná chemoterapie, klinické výsledky u lymfomů, budoucí vývoj. Součástí symposia bylo též ´meet the professor´ a satelitní symposia, kulturní program a ´Dinner party´.