Vývoj národního onkologického registru v ČR

flag

Klin Onkol 1996; 9(5): 160-161.

Souhrn: V Národním onkologickém registru ČR jsou shromážděny údaje o nádorových onemocněních z území celého státu. Jedná se o populační registr, s uceleným systémem sběru, kontroly, pořizování a vyhodnocování údajů o výskytu a vývoji onkologických onemocnění.
Od zavedení povinného hlášení onkologického případu v roce 1953 prochází systém registrace postupným vývojem. Od roku 1976 jsou údaje o nádorových onemocněních zpracovávány pomocí výpočetní techniky. Po roce 1990 bylo počítačové zpracování dovedeno do úrovně všech okresních a regionálních pracovišť. Byla tak vytvořena síť okresních a regionálních onkologických registrů, integrujícím pracovištěm je ÚZIS Praha. Koncepce umožňuje na úrovni každého okresu, regionu i celostátně využít uložených údajů nejen za účelem léčebně-preventivní péče o jednotlivé pacienty, ale i pro statistické přehledy a pro potřeby preventivních medicínských programů.

Sdělení popisuje vývoj systému onkologické registrace v ČR od počátku do současnosti s důrazem na období posledních let.