Learning to live with cancer

flag

Klin Onkol 1996; 9(6): 202.

Souhr není k dispozici. Uveden začátek textu: Navzdory tomu, že v podvědomí naší veřejnosti je onemocnění i maligní chorobou naprosto bezvýchodnou situací a většina populace se vyhýbá této problematice při jejím otevření v diskusi, je nezbytně nutné si uvědomit realitu, v jakém stadiu se nachází výskyt a terapie maligních onemocnění v naší republice a zda předpokládané obavy jsou oprávněné. Dá se velmi jednoduše zjistit, že incidence některých maligních onemocnění, jako je karcinom plic, narůstá, jiných přibližně stagnuje, např. karcinom prsu, a některých dokonce ubývá, např. karcinom žaludku. Stejně tak se dá lehce orientovat v přežívání pacientů s maligním onemocněním. Tento parametr ukazuje úspěšnost protinádorové terapie a prevence maligních onemocnění. V této oblasti je jistě ještě v naší zemi mnoho co dohánět, ale je to teprve krátká doba, kdy se našim pacientům otevřely podobné terapeutické možnosti, jaké jsou mnoho let běžně dostupné ve vyspělých západních zemích. Základem úspěšného boje s maligními chorobami by však, na prvém místě, měla být důkladná informovanost a vzdělanost obyvatel, spojená s nebojácnou otevřenou diskusí. Je přirozené, že je před námi složitá cesta ztížená dlouhodobě podporovanou nedůvěrou a obavou před příliš otevřenou diskusí, ale je nutné si uvědomit, že jen komplexní přístup, zahrnující do terapeutického postupu i změnu postoje pacientů a všech ostatních obyvatel k závažnému životnímu problému, může vést k uspokojivějším výsledkům v léčbě a prevenci nádorů než doposud.