Megastrolacetat při podpůrné onkologické léčbě pokročilé nádorové nemoci

flag

Klin Onkol 1996; 9(6): 180-182.

Souhrn: Megestrolacetat je syntetický gestagen, který není účinný pouze v léčbě hormondependentních nádorů. Má příznivý efekt spočívající ve zvýšené chuti k jídlu, vzestupu tělesné váhy a především v subjektivním pocitu celkového zlepšení u kachektických pacientů s nádory, které nejsou hormonálně závislé.