Klin Onkol 1997; 10(2): 54-59.

V letech 1991-93 bylo v Masarykově onkologickém ústavu operováno konzervativně pro karcinom prsu 89 pacientek, po rozšíření indikací bylo v letech 1994-96 takto operováno 285 pacientek. V prvním souboru se vyskytla 1 recidiva (1,1%), řešená mastektomií a 11 (12%) vzdálených disseminací, 4 (5%) pacientky zemřely na vzdálenou disseminaci. V druhém souboru se dosud rekurence nevyskytly. Za podstatný přínos autoři považují prosazení konzervativních chirurgických výkonů na prsu, které za rok 1996 představují 73% oproti 18% v roce 1991. V diskuzi zmiňují další možnosti redukce chirurgického výkonu pro karcinom prsu.