recenze: Clinical pet

flag

Klin Onkol 1997; 10(2): 42.

Clinical Pet ; R. BARES, G. LUCIGNANI (EDS.); KLUWER ACADEMIC PUBLISHER, DORDRECHT 1996 140 STR., 29 OBR., 27 TAB., ISBN 0-7923-4160-0, CENA 42 GBP

Kniha sestává z prací přednesených na stejnojmenném symposiu o klinické pozitronové emisní tomografii (PET), jenž se konalo před kongresem Evropské asociace nukleární medicíny v roce 1994 v Düsseldorfu. Referáty jsou členěny do čtyř tematických okruhů: PET v kardiologii, PET v onkologii, PET v neurologii, technické požadavky na klinické PET centrum. V dalším zmíníme podrobněji příspěvky týkající se PET v onkologii.


V přehledném úvodním referátu k tomuto tématu části M. de Wit shrnuje hlavní diagnostické problémy v klinické onkologii: i přes pokročilou techniku jakou je CT nebo MRI je obtížné zodpovědět ,jednoduchou otázku´, je-li léze benigní či maligní; pacienti s neresektovatelnými nebo metastatickými nádory by neměli, kdykoliv je to možné, prodělávat probatorní chirurgické zákroky. Po chirurgickém nebo radioterapeutickém zákroku existuje často nejistota, zda lokální útvary jsou fibrotickými jizvami nebo rekurencí nádoru. L. G. Strauss informuje o zkušenostech s aplikaci 18F-FDG za účelem diferenciace kolorektálních nádorů od jizev a se sledováním kinetiky fluorouracilu značeného 18F v metastázách a v normálním jaterním parenchymu. Pro diferenciální diagnostiku a stážování plicních nádorů je PET po aplikaci 18F-FDG a IIC-L-methioninu podstatně lepší než CT, jelikož dovoluje vyhnout se zbytečné chirurgii benigních nádorů a volit vhodný způsob léčby (K. Kubota a spol.). Studie PET nemohou nahradit patohistologii, ale mohou být důležité pro neinvazivní diagnostiku rakoviny. Podle R. Barese mají klinická vyšetření po aplikaci 18F-FDG značný potenciál v případě stážování a kontroly léčby maligních lymfomů. Feine a spol. popisují aplikace celotělové PET pro diagnostiku maligních melanomů, maligních lymfomů, nádorů prsu, nádorů štítné žlázy, nádorů ledvin, pankreatu aj.; hlavní výhodou celotělové PET je vysoký kontrast obrazu nádorů (charakteristický nikoliv však specifický pro rakovinu), velké zorné pole a poměrně krátké vyšetřovací doby (od 35 do 120 min.). Pokud by se PET stal prvním vyšetřovacím postupem, omezila by se aplikace CT nebo MRI na pacienty s patologickými PET nálezy. Příčinou rostoucího zájmu o klinickou PET je její jedinečná schopnost studovat fyziologické a biochemické procesy in vivo a sledovat vztah stavu nemoci a změn průtoku krve a metabolismu.

Adresa nakladatelství: Kluwer Academic Publisher Group, P. O. Box 989, 3300 AZ Dordrecht, The Netherlands. V. H.