Zpráva z kurzu ESTRO (Evropské společnosti pro léčebnou radiologii a onkologii)

flag

Klin Onkol 1997; 10(2): 61.

Souhrn není k dispozici. Uveden začátek textu: Konformní terapie a další moderní radiační techniky, konaného v Amsterdamu v termínu 2.-6.června 1996
V roce 1996 ESTRO zařadilo do svého programu výukových kurzů nové školení týkající se moderních ozařovacích technik, které umoňuje současné vyspělé přístrojové vybavení.