Zpráva ze 7.mezinárodního kongresu protinádorové léčby v Paříži 3.-6. února 1997

flag

Klin Onkol 1997; 10(2): 64.

Souhrn není k dispozici. Uveden začátek textu: Ve dnech 3.-6. února 1997 jsme měli příležitost zúčastnint se 7.mezinárodního kongresu protinádorové léčby, který se konal v Paříži, v Palais des Congrés, pod vedením profesorů Khayata (Francie) a Hortobagyiho (USA). Uvedené setkání mělo jednoznačně interdisciplinární charakter. Více nž 400 onkologů z celého světa se podílelo na shrnutí současných poznatků z oblasti klinické i experimentální onkologie, výměně názorů, zkušeností a prezentací svých léčebných výsledků u jednotlivých nádorových onemocnění. Celý kongres byl velmi dobře organizován. Odborný program probíhal v šesti velkých sálech vybavených moderní audiovizuální technikou. Celkově zde bylo prezentováno 60 edukačních přednášek, více než 200 ústních prezentací a 500 posterů. Mimo to probíhala celá řada satelitních sympozií, pořádaných farmaceutickými firmami. Jednotlivé edukační přednášky a ústní prezentace byly seřazeny do tematicky orientovaných bloků. Poněkud překvapující byla až masová účast onkologů ze zemí bývalého Sovětského svazu. Téměr polovina všech prezentovaných posterů byla právě z uvedených zemí.