Kardiomyopatie u dětí, léčených pro solidní nádory

flag

Klin Onkol 1997; 10(3): 83-87.

Výskyt antracyklinové kardiomyopatie stoupá se zvyšující se kumulativní dávkou antracyklinů. Kardiomyopatie se rozdělují na akutní, subakutní a pozdní. Na Klinice dětské v Motole jsme zachytili 9 nemocných s dilatační kardiomyopatií a jednu dívku s perikardiálním výpotkem. Možnosti monitorování kardiotoxických účinků jsou pomocí echokardiografie, radioizotopových metod, případně endomyokardiální biopsie. Prevenci vzniku kardiomyopatie umožňuje dexrazoxan (ICRF-187, Cardioxane), který se podává v desetinásobné dávce antracyklinů a je schopen výskyt kardiomyopatií výrazně snížit.