Klin Onkol 1997; 10(3): 77-79.

Oblast srdce je jednou ze závažných lokalit možného poškození u onkologicky nemocných, u nichž je radioterapie zaměřena na oblast hrudníku. V kombinaci s chemoterapií obsahující antracykliny je riziko kardiotoxicity větší. Postiženy mohou být všechny základní struktury myokardu, nejčastěji však dochází ke změnám na perikardu. V posledním desetiletí byla u dlouhodobě přežívajících nemocných prokázána vysoká prevalence subklinických funkčních kardiálních abnormalit. U pacientů s příznivou prognózou, u kterých je indikována intenzivní protinádorová terapie s rizikem kardiotoxicity, se jeví účelné zvažovat kardioprotekci a pravidelně tyto nemocné sledovat kardiologem.