Klin Onkol 1997; 10(6): 197-198.

Souhrn není k dispozici. Uveden začátek textu: ECCO 9 probíhal v Hamburku od 14. do 18. září 1997. Již první den, kdy ještě nedorazili všichni přihlášení lékaři, bylo registrováno 7000 účastníků, což svědčí o významu a rozsahu konference.