Archiv: 15. 12. 1997, ročník: 10, číslo: 6

flag
Počet nalezených položek: 14 zrušit všechny filtry

Přehled

Klin Onkol 1997; 10(6): 161-166.
Klíčová slova: onkologie, transplantace, Cytomegalovirus, Herpes simplex virus, Varicella zoster virus
Autoři: Mayer Jiří, Krahulová M.
Klin Onkol 1997; 10(6): 167-173.
Klíčová slova: histiocytóza, histiocytóza z Langerhansových buněk, léčba
Autoři: Adam Zdeněk, Kavan Petr, Vorlíček Jiří, Koutecký Josef
Klin Onkol 1997; 10(6): 174-179.
Klíčová slova: mnohočetný myelom, imunofenotypizace, flowcytometrie
Autoři: Adam Zdeněk, Klabusay Martin, Vorlíček Jiří

Informace

Klin Onkol 1997; 10(6): 166.
Klíčová slova: recenze
Klin Onkol 1997; 10(6): 179.
Klíčová slova: recenze
Klin Onkol 1997; 10(6): 199.
Klíčová slova: recenze
Klin Onkol 1997; 10(6): 199.
Klin Onkol 1997; 10(6): 200.

Původní práce

Klin Onkol 1997; 10(6): 180-183.
Klíčová slova: graft versus host disease (GvHD), metoda modelu kožního explantátu, směsná lymfocytární kultura (MLC), transplantace kostní dřeně (TKD), pupečníkové krve (UCB) a periferních progenitorových buněk (PBPC)
Autoři: Hromadníková Ilona, Dickinson Anne M, Vavřinec J., Čermáková Martina, Fialová M., Sedláček Petr, Starý Jan, Macek jr. Milan
Klin Onkol 1997; 10(6): 184-187.
Klíčová slova: mnohočetný myelom, průtoková cytometrie, immunofenotypizace
Autoři: Klabusay Martin, Adam Zdeněk, Vorlíček Jiří
Klin Onkol 1997; 10(6): 188-191.
Klíčová slova: chemoterapie, chlorhexidin, mukozidita
Autoři: Doubek Michael, Mayer Jiří

Sdělení

Klin Onkol 1997; 10(6): 192-194.
Klíčová slova: radioterapie, hypoplázie dostní dřeně
Autoři: Churý Z., Drbal Josef, Vagunda Václav
Klin Onkol 1997; 10(6): 195-196.
Klíčová slova: autofluorescenční bronchoskopie, bronchiální metaplazie/dysplazie, bronchogenní karcinom
Autoři: Horváth Teodor A.

Zprávy

Klin Onkol 1997; 10(6): 197-198.
Autoři: Němec Jaroslav, Karásek Petr, Kebedeová H., Macková Dagmar