Za jak dlouho regeneruje kostní dřeň po radioterapii?

flag

Klin Onkol 1997; 10(6): 192-194.

V období let 1988 až 1995 jsme u 70 onkologicky nemocných nalezli hypoplastickou kostní dřeň v ozářených lokalitách, především ve sternu. Zmíněné hypoplázie s tukovou metaplázií trvaly u některých nemocných až 26 roků. Jak vyplynulo z našeho pozorování a předložených důkazů, ozářené lokality nepunktujeme, jelikož jakékoliv další zásahy do těchto oblastí představují zátěž nemocného bez výledného efektu.