Transduodenální intraluminální brachyterapie vysokým dávkovým příkonem (HDR) v léčbě karcinomu podjaterní krajiny - první technické zkušenosti

flag

Klin Onkol 1998; 11(1): 21-23.

Souhrn:  Toto sdělení seznamuje s možností transduodenální aplikace intraluminální brachyterapie (ILBT) v léčbě nádorů podjaterní krajiny a zveřejňuje první zkušenosti s tímto způsobem aplikace brachyterapie v naší republice.